RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

04.11.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 25 października 2019 r. dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Lecha Zielińskiego, decyzji Nr 35pz/2019 znak: WAB.6740.14.23.2019, umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński".

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

23.10.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

22.10.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 21.10.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.)

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

17.10.2019

Informacja i zaproszenie

XIII Sesja Rady Gminy Jadów

04.10.2019

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jadów

02.10.2019

Wójt Gminy Jadów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Jadów ws. powołania operatorów obsługi informatycznej

02.10.2019

ZARZĄDZENIE Nr 61/19
Wójta Gminy Jadów w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

30.09.2019

 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

ObwieszczenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 40 111