RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

17.06.2019

RADA GMINY JADÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE W LICZBIE 2 ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja Wójta Gminy Jadów

05.06.2019

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JADÓW

W nawiązaniu do OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Jadów z dnia 05.06.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wólka Sulejowska, Zawiszyn, informuje że:

Ogłoszenie Wójta Gminy Jadów

05.06.2019

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JADÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn

Wybory uzupełniające sołtysa wsi Strachów

04.06.2019

Informacja i zaproszenie dla mieszkańców sołectwa Strachów

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

30.05.2019

Informacja i zaproszenie

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

24.05.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

16.05.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.


Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20198r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

16.05.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018r., 2096 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE i Z DNIA 29 KWIETNIA 2019R.

13.05.2019

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE i Z DNIA 29 KWIETNIA 2019R. O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

Rozstrzygnięcie zadania publicznego OSP Borzymy

10.05.2019

Ogłoszenie

Wójta Gminy Jadów

z dnia 10 maja  2019r.

W związku ze złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borzymach w trybie srt. 19a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego,Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 36 150