RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

02.05.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

30.04.2019

Informacja i zaproszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Jadów

30.04.2019

Zarządzenie Nr 27/2019

Wójta Gminy Jadów

z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Komunikat Wójta Gminy Jadów - zadanie publiczne NGO

29.04.2019

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Jadów

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

11.04.2019

Informacja i zaproszenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

09.04.2019

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Jadów

09.04.2019

Zarządzenie Nr 23/2019

Wójta Gminy Jadów

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

28.03.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wyniku przetargu

27.03.2019

Informacja o wyniku przetarguOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 36 149