RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

30.05.2019

Informacja i zaproszenie

IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

24.05.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

16.05.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.


Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20198r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

16.05.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 15.05.2019r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2018r., 2096 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE i Z DNIA 29 KWIETNIA 2019R.

13.05.2019

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE i Z DNIA 29 KWIETNIA 2019R. O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

Rozstrzygnięcie zadania publicznego OSP Borzymy

10.05.2019

Ogłoszenie

Wójta Gminy Jadów

z dnia 10 maja  2019r.

W związku ze złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borzymach w trybie srt. 19a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

02.05.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

30.04.2019

Informacja i zaproszenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Jadów

30.04.2019

Zarządzenie Nr 27/2019

Wójta Gminy Jadów

z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmuOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 40 107