RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Jadów

27.02.2019

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 i 2348) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczono do najmu następującą nieruchomość

Ogłoszenie o przetargu

21.02.2019

Wójt Gminy Jadów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jadów.

VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

15.02.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Jadów

08.02.2019

Informacja i zaproszenie

Wybory uzupełniające sołtysa wsi Nowy Jadów

22.01.2019

Informacja o zebraniu

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

17.01.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10.01.2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10 stycznia 2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej                                                                                                                         

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

08.01.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

04.01.2019

Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 40 104