RSS
A A A

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

17.02.2020

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Lecha Zielińskiego, złożony w dniu 31.01.2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.3.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów w części (tłustym drukiem numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 994 (994/1, 994/2), 135 (135/1, 135/2) obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 135 (135/1, 135/2), 1049 obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 17.02.2020

Dokument oglądany razy: 51
« inne aktualności