RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 26.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych

BIULETY INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Jadów

ul. Jana Pawła II 17

05-280 Jadów

tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46

fax: 25 675-43-84

e-mail: jadow@o2.pl

http://jadow.az.pl/01/
NIP 125-13-34-791

REGON 000536427

kod terytorialny 1434062

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Jadów

Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów

09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy Jadów

21.02.2020

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 19.02.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JADÓW

Z DNIA 19.02.2020R.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

19.02.2020

Informacja i i zaproszenieOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 26.05.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 4 427