RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

XVIII Sesja Rady Gminy Jadów

21.02.2020

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 19.02.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JADÓW

Z DNIA 19.02.2020R.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

19.02.2020

Informacja i i zaproszenie

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

17.02.2020

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Obwieszczenie

04.02.2020

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 04.02.2020 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

Konkurs NGO 2020

31.01.2020

Konkurs NGO 2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

31.01.2020

Informacja i zaproszenie

XVII Sesja Rady Gminy Jadów

24.01.2020

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

23.01.2020

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

15.01.2020

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

09.01.2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamia Strony,

Decyzja

09.01.2020

Decyzja Nr 505/D/ZUZ/2019

Na podstawie  art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej nr 1 na działce nr 636/12 oraz studni głębinowej nr 2 na działce nr 421 w miejscowości Urle, gmina Jadów,

orzekamOpublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 28.07.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 11 601