RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

Informacja i zaproszenie

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

02.06.2020

Zawiadomienia o wydaniu w dniu 28 maja 2020 roku dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Lecha Zielińskiego, decyzji Nr 12pz/2020 znak: WAB.6740.14.62.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: „Budowie drogi gminnej -
ul. Działkowej w miejscowości Sitne, gmina Jadów, powiat wołomiński

Komisje Rady Gminy - czerwiec 2020

29.05.2020

Informacja i zaproszenie

XIX Sesja Rady Gminy Jadów

14.05.2020

Informacja

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

27.04.2020

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r.

17.04.2020

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 15 kwietnia 2020 r.

15.04.2020

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Jadów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie III informuje, co następuje:

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III z dnia 10 kwietnia 2020 r.

10.04.2020

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Warszawie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

01.04.2020

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

12.03.2020

Zarządzenie Nr 92

Wojewody Mazowieckiego

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

10.03.2020

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

05.03.2020

Informacja i zaproszenie

XVIII Sesja Rady Gminy Jadów

21.02.2020

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 19.02.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JADÓW

20.02.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY JADÓW

Z DNIA 19.02.2020R.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

19.02.2020

Informacja i i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 15.09.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 11 083