RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

04.12.2019

Obwieszczenie

z dnia 04.12.2019r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

Program realizacji zadań Biblioteki Publicznej Gminy Jadów na lata 2020-2025

03.12.2019

Program realizacji zadań Biblioteki Publicznej Gminy Jadów na lata 2020-2025

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

27.11.2019

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

22.11.2019

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

14.11.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.)

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

04.11.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 25 października 2019 r. dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Lecha Zielińskiego, decyzji Nr 35pz/2019 znak: WAB.6740.14.23.2019, umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej - ulicy Kąpielowej w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów, pow. wołomiński".Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 37 388