RSS
A A A

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

06.08.2019

 OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMINSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

                                               Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, złożony w dniu 21.06.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.31.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów”.
Działki usytuowania obiektu:

  •  w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów w części (tłustym drukiem numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów, w nawiasach — numery działek po podziale):
    — ew. nr: 232/2 (232/3, 232/4), 232/1 (232/5, 232/6) obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406 2 Jadów,
  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów w całości: — ew. nr 218, 217/1, 220/29, 217/7, 216/13 obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406 2 Jadów.
  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Jadów, niepodlegające przejęciu: — ew. nr: 220/12, 220/14, 220/16, 220/18, 220/20, 220/22, 220/8, 220/9, 219, 220/24 obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.
  • Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych i urządzeń wodnych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: — w. nr: 233, 214/13, 135, 216/4, 222/16 obręb 0003 Borzymy, jedn. ewid. 143406 2 Jadów.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 06.08.2019

Dokument oglądany razy: 32
« inne aktualności