RSS
A A A

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

22.11.2019

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 14 listopada 2019 r. dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 36pz/2019 znak: WAB.6740.14.43.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej Warmiaki - Borki, Gmina Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów w części (tłustym drukiem numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 253 (253/1, 253/2), 257 (257/1, 257/2), 258 (258/1, 258/2), 306/2 (306/3, 306/4, 306/5), 309 (309/1, 309/2), 327 (327/1, 327/2), 328 (328/1, 328/2), 329 (329/1, 329/2), 330 (330/1, 330/2), 355 (355/1, 355/2), 357 (357/1, 357/2) obręb 0002 Borki, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Jadów, niepodlegające przejęciu:
- ew. nr: 259, 307, 310/1, 302 obręb 0002 Borki, jedn. ewid. 143406_2 Jadów,

• w projektowanym pasie drogowym, stanowiące wody płynące – rzeka Borówka:
- ew. nr: 301 obręb 0002 Borki, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, urządzeń wodnych i zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, urządzeń wodnych i zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 235, 265, 309 (309/1, 309/2), 253 (253/1, 253/2), 306/2 (306/3, 306/4, 306/5), 301, 355 (355/1, 355/2), 357 (357/1, 357/2) obręb 0002 Borki, jedn. ewid. 143406_2 Jadów.


Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.

Obwieszczenie

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 22.11.2019

Dokument oglądany razy: 108
« inne aktualności