RSS
A A A

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

01.04.2020

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Lecha Zielińskiego,z dnia 26 listopada 2019 r,. złożony w dniu 04.12.2019 r. uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.62.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej - ulicy Działkowej w miejscowości Sitne, Gmina Jadów, pow. wołomiński”.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 01.04.2020

Dokument oglądany razy: 86
« inne aktualności